0431-198 01 klotet@klotet.org

Barnarbete & diskriminering motverkas

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt motverkar du barnarbete. En förbättrad familjeekonomi gör att barn kan gå i skolan istället för att arbeta. Handeln med Fairtrade-märkta produkter innebär högre inkomster och en förbättrad familjeekonomi för odlarna och de...

Jämställdhetsrapport

Jämställdhet gynnar både kvinnor och affärer Fairtrade Foundation i Storbritannien lanserade i mars 2015 en rapport som pekar på att om kvinnor i högre utsträckning ges möjlighet att vara delaktiga i producentorganisationer, så gynnas också affärer och...

Bond-rapport

När Bond, en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer i Storbritannien, nyligen jämförde transparensen hos 48 ideella organisationer, hamnade Fairtrade International i topp. Bond har jämfört och granskat vilken typ av information som finns tillgänglig på...