0431-198 01 klotet@klotet.org

Jämställdhet gynnar både kvinnor och affärer

Fairtrade Foundation i Storbritannien lanserade i mars 2015 en rapport som pekar på att om kvinnor i högre utsträckning ges möjlighet att vara delaktiga i producentorganisationer, så gynnas också affärer och samhällsutveckling. Rapporten, som går under namnet ”Equal harvest – Removing the barriers to women’s participation in smallholder agriculture”, har tittat på kvinnors representation i ett antal småskaliga odlarorganisationer i Dominikanska republiken, Indien och Kenya.