0431-198 01 klotet@klotet.org

När Bond, en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer i Storbritannien, nyligen jämförde transparensen hos 48 ideella organisationer, hamnade Fairtrade International i topp. Bond har jämfört och granskat vilken typ av information som finns tillgänglig på organisationernas hemsidor såsom exempelvis policy kring öppenhet och information om organisation, ledning, ekonomi, aktiviteter och resultat. Rapporten konstaterar att det är avgörande för ideella organisationer att öppet, ärligt och aktivt kommunicera sitt arbete, vilka beslut som fattas och vilka resultat som uppnås. Läs mer på Fairtrade SVeriges hemsida, du når den HÄR