0431-198 01 klotet@klotet.org

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt motverkar du barnarbete.

En förbättrad familjeekonomi gör att barn kan gå i skolan istället för att arbeta.

Handeln med Fairtrade-märkta produkter innebär högre inkomster och en förbättrad familjeekonomi för odlarna och de anställda. Detta leder indirekt till att barnarbete motverkas, att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Därtill används ofta premien till investeringar i skolbyggnader och skolmaterial till barn och unga i lokalsamhället. Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft.