0431-198 01 klotet@klotet.org

från Fairtrade Sverige

Den 21 januari fördes den första diskussionen om att stärka kvinnors ekonomiska inflytande på World Economic Forum i Davos. Medgrundaren Justine Greening som är huvudsekreterare med ansvar för internationell utveckling säger att målet med gruppens arbete är att ta tillvara på potentialen hos halva världens befolkning. Pamela N’gososei, te-odlare i Kenya, och medlem i Sireet OEP kooperativet, har genom Fairtrade fått en egen försörjning. Fairtrade är glada att FN, Världsbanken och Storbritanniens regering ser hur viktigt det är att låta kvinnor ha en avgörande roll i stärkandet av den globala ekonomiska tillväxten. Fairtrade uppmanar gruppen att fokusera på kvinnliga odlare i länder med utbredd fattigdom. Fairtrades studie Equal harvest visar de svårigheter som kvinnor inom jordbruk möter och innehåller rekommendationer för hur företag och regeringar kan motverka problemen. För att minska könsklyftan behöver kvinnor finansiering, tillgång till utbildning, anställning i högre positioner och medlemskap i kooperativa organisationer och odlarorganisationer. Läs mer HÄR