0431-198 01 klotet@klotet.org

Hemköp går i samband med Alla hjärtans dag över till att enbart erbjuda sina kunder Fairtrade-märkta rosor. Den ökade försäljningen av Fairtrade-märkta rosor innebär att fler anställda på rosplantage i länder med utbredd fattigdom får förbättrade arbets- och levnadsvillkor. En stor del av de rosor vi konsumerar odlas på hög höjd längs ekvatorn i Afrika eller Latinamerika. På 1.500-2.000 meters höjd är kombinationen av temperatur och soltimmar väl anpassat för att odla rosor. Det innebär att växthusen inte behöver värmas upp, vilket är fallet när det gäller rosodling i t ex Holland. Rosindustrin har också blivit en väldigt viktig exportkälla för framförallt Kenya, som idag står för en stor del av rosorna på den svenska marknaden. Från och med 14 februari kommer alla rosor som säljs på Hemköp vara Fairtrade-märkta.

Många av de rosor som vi köper hos blomsterhandlarna idag är producerade i länder i Latinamerika och Östafrika. I många av dessa länder är blomsterproduktionen en av de viktigaste enskilda industrierna och sysselsätter ett stort antal människor. Trots en växande industri finns det samtidigt problem när det gäller arbetsvillkor på rosplantage i Afrika och Latinamerika. Det handlar till exempel om löner som inte går att leva på, obligatorisk övertid och otrygga anställningskontrakt. Dessutom förekommer en omfattande användning av kemikalier, farliga för såväl människor som miljö, framför allt om de inte hanteras korrekt.
När en rosplantage blir Fairtrade-certifierad innebär det bl a att anställda garanteras en lagstadgad minimilön som på sikt ska gå mot en levnadslön. Dessutom finns uttryckliga regler för kemikaliehantering, inklusive hälsofrämjande åtgärder. Försäljningen av de Fairtrade-märkta produkterna genererar också en Fairtrade-premie som de anställda själva väljer hur de ska investera. Den kan t ex användas till utbildning för de anställda eller till för att täcka skolkostnader för deras barn.

Läs mer på Fairtrade Sveriges hemsida HÄR(sidan öppnas i ny flik)