0431-198 01 klotet@klotet.org

Fairtrade-markt-pelargon-600x478Nu finns för första gången Fairtrade-märkta pelargoner att köpa i butik. Blomsterlandet tar succén med Fairtrade-märkta snittblommor och julstjärnor vidare till att nu lansera den folkkära pelargonen.

De Fairtrade-märkta pelargonerna odlas upp som sticklingar på en Fairtrade-certifierad odling i Etiopien. När sticklingarna sedan kommer till Sverige tar svenska odlare vid och odlar fram den färdiga pelargonen.

– Nästan varannan ros som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt och att Blomsterlandet nu bygger vidare på succén med Fairtrade-märkta blommor och därmed blir bland de första i världen med Fairtrade-märkta pelargoner är ett stort steg framåt. När du som konsument väljer Fairtrade-märkta pelargoner bidrar du till att arbets- och levnadsvillkoren för de anställda på plantagen förbättras, säger Daniel Sommerstein, produktansvarig på Fairtrade Sverige.

Blomsterindustrin har, likt många andra industrier, i växande utsträckning utlokaliserats till länder med utbredd fattigdom. I många av dessa länder är blomsterproduktionen en av de viktigaste enskilda industrierna och sysselsätter ett stort antal människor. Odlingen sker oftast i stora växthus och på plantager med hög andel kvinnliga anställda. De senaste åren har alarmerande rapporter om arbetsförhållandena för dessa människor kommit konsumenter till känna genom media. Löner som inte går att leva på, obligatorisk övertid och otrygga anställningskontrakt är dessvärre en vanlig situation för många av de anställda.

Fairtrade certifierar blomsterfarmer med syfte att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de anställda. Fairtrades kriterier täcker snittblommor och krukväxter och handlar övergripande om följande: