0431-198 01 klotet@klotet.org

Kaffeodlare i Mexico återhämtar sig

Kaffeodlare i Mexico återhämtar sig från effekterna av klimatförändringar. Nyheter från Fairtrade Sverige Småskaliga kaffeodlare tillhör några av de som drabbats allra hårdast av klimatförändringarna. De senaste åren har den så kallade kafferosten, La Roya, påverkat...