0431-198 01 klotet@klotet.org

Kaffeodlare i Mexico återhämtar sig från effekterna av klimatförändringar.

Nyheter från Fairtrade Sverige

Småskaliga kaffeodlare tillhör några av de som drabbats allra hårdast av klimatförändringarna. De senaste åren har den så kallade kafferosten, La Roya, påverkat kaffeodlingen i Latinamerika. Kafferosten, som är ett svampangrepp, hänger ihop med ökade regnmängder, fuktighet och högre temperaturer och är effekten av ett förändrat klimat. I Mexiko ledde kafferosten 2012 till att kaffeodlare förlorade 40% av sin skörd och sjukdomen fortsätter att vara ett stort hot mot odlarnas försörjning.

Tiemelonla Nich Klum cooperative (TNK) ligger i de mexikanska högländerna och är ett av de kooperativ som drabbats hårt av kafferosten. Kooperativet, som både är och ekologiskt och Fairtrade-certifierat, förlorade 60% av sin skörd under 2014-2015. Vissa medlemmar förlorade nästan hälften av sina kaffeträd till La Roya. Flera av medlemmarnas kaffeträd hade blivit gamla och man använde sig av ineffektiva jordbruksmetoder vilket bidrog till att odlarna drabbades så hårt.