Ett steg mot att förändra världen

Telefonens livscykel

Fairphone utformar sin telefon så att dess användbara livslängd förlängs, möjliggör återanvändning och stödjer säker återvinning. Men den mest rättvisa telefon tillgänglig är den du redan äger, så alla uppmuntras att behålla sin befintliga mobil så länge den fungerar. Om man köper Fairphone, finns det reservdelar och man erbjuds reparationshandledning för att göra telefonen användbar så länge som möjligt. Man har också lagt till funktioner som dubbla SIM för att göra telefonen mer attraktiv på andrahandsmarknaden.

Dessutom arbetar man också med partners för att sätta igång projekt i Ghana för att förbättra lokala renhållningsinsatser och transportkassar för telefoner till Europa för säker återvinning. Slutligen bidrar deras återlämningsprogram till att din gamla mobiltelefon återanvänds eller återvinns korrekt.