Ett steg mot att förändra världen

Butiken

Vad är en Världsbutik?


Den ingår i Världsbutikerna för rättvis handel, som är den svenska riksorganisationen för lokala Världsbutiker.

En Världsbutik säljer hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Asien, Afrika och Latinamerika och du får mer information om varorna och människorna som producerat dem.

Världsbutikerna garanterar att odlarna får en värdig inkomst för sitt arbete. Det ger dem möjlighet att utveckla sin produktion och att själva kunna påverka sina levnads- och arbets- förhållanden.

Rättvis Handel är alltså en hjälp till själv- hjälp, inte en form av bistånd.

Genom att byta ut ditt vanliga kaffe eller te mot fairtrademärkta varor kan du bidra till att göra världen lite mer rättvis. Och en present från Världsbutiken känns extra bra både att få och att ge.

Vår butik drivs helt av ideella krafter och vår volontärskara uppgår till ett 25-tal personer.

Som världsbutik är vi den länken mellan konsumenter i västvärlden och producenter i länder med utbredd fattigdom. Det finns ett tjugotal världsbutiker i Sverige och drygt 3000 i Europa. Samarbetet med producenter, importörer och konsumenter följer de 10 principer för Fair Trade och baseras på dialog, öppenhet och respekt.

Klotet är genom sitt medlemskap i riksorganisationen Fair Trade Återförsäljarna medlem i World Fair Trade Organization (WFTO) och i Fairtrade Sverige, de två största internationella aktörerna inom rättvis handels-rörelsen.

Välkommen in i butiken och köp annorlunda presenter.

Här presenterar vi lite av vårt sortiment med bl.a. hantverk, textilier och livsmedel.

I menyn här till höger hittar du de olika avdelningarna. Vi håller på att utveckla dessa sidor så det kan saknas bilder och uppgifter på en del sidor – men vi hoppas på överseende och jobbar på att få färdigt allt.

Handla på Klotet, och du kan vara med och förändra världen