Ett steg mot att förändra världen

Historik

Ängelholms-Klotets historia

På 80-talet fanns det något som hette Hjärnarps-Tåstarps Fredsgrupp, som bl.a. arbetade via en studiecirkel.

Denna fredsgrupp kom att höra om en ganska ny organisation i Lund, KLOTET, vars syfte var att sälja varor från tredje världen i solidaritet med producenterna och genom information skapa förutsättningar för fred och rättvisa. Så föddes tanken att starta något liknande i Ängelholm

I mitten av juli 1987 blev drömmen verklighet och vår Klotbutik öppnades på samma plats där den fortfarande finns, alltså på Storgatan 10, Åkaregården. Klotet delade då affärslokal med Föreningen Matfront, vilket var en praktisk och passande lösning. Vi beställde varor via Lunda-Klotet och representanter från Ängelholm deltog i styrelsemötena där

På ett Klotetmöte i Ängelholm den 26 januari 1993 bestämdes , enligt ordalydelsen i protokollet från detta möte, med stort bifall, att Klotet i Ängelholm efter årsmötet i Lund i mars l993 skulle bilda en fristående förening under namnet Klotet i Ängelholm. Nu var vi hänvisade till vår egen ganska skröpliga ekonomi för att hålla Klotet i gång. Entusiasmen var desto större . Alla tycktes mer engagerade och vi kunde så småningom öka öppethållandet till normal affärstid, vilket var bra för försäljningen.