Ett steg mot att förändra världen

Gruvor och mineraler

Varje smartphone innehåller ungefär 40 olika mineraler, inklusive tantal, tungsten, koppar, järn, nickel, aluminum, tin, silver, chromium, guld och palladium. Ett stort jobb läggs därför ner för möjligheten att få tillgång till gruvbrytning som sker på ett sådant sätt som FAIRPHONEs etiska regler säger.

Konfliktfri tenn från Demokratiska republiken Kongo

I smartphones, används tenn i första hand  i lödpasta på kretskort med vilka komponenterna löds till kretskorten. Tenn utvinns ur en malm kallas cassiterite, som bryts i stor utsträckning i Demokratiska republiken Kongo (DRC). Kassiterit insättningar i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo har bidragit till landets pågående konflikten. Konfliktfri tenn är tillgänglig från ett antal länder förutom DRC. Fairphone anser dock  att om företagen undviker sourcing sina mineraler från konfliktdrabbade områden, kommer detta leda till ytterligare ekonomisk skada till regionen som helhet och minska möjligheten för lokala samhällen att få möjlighet till livskraftiga inkomster. När Fairphone skapades, gjordes ett medvetet beslut att stödja gruvor i konfliktområden, särskilt inom Demokratiska republiken Kongo. Genom att fokusera på en enda region, ville man formalisera gruvsektorn, öka sysselsättningen för småskaliga gruvarbetare och bidra till ekonomisk utveckling och stabilitet i regionen.