0431-198 01 klotet@klotet.org

Några glimtar ur Ängelholms-Klotets historia.

På 80-talet fanns det något som hette Hjärnarps-Tåstarps Fredsgrupp, som bl.a. arbetade via en studiecirkel. Denna fredsgrupp kom att höra om en ganska ny organisation i Lund, KLOTET, vars syfte var att sälja varor från tredje världen i solidaritet med producenterna och genom information skapa förutsättningar för fred och rättvisa. Så föddes tanken att starta något liknande i Ängelholm

I mitten av juli 1987 blev drömmen verklighet och vår Klotbutik öppnades på samma plats där den fortfarande finns, alltså på Storgatan 10, Åkaregården. Klotet delade då affärslokal med Föreningen Matfront, vilket var en praktisk och passande lösning. Vi beställde varor via Lunda-Klotet och representanter från Ängelholm deltog i styrelsemötena där.

Läs mer här