0431-198 01 klotet@klotet.org

Styrelsen:

Ordförande: Ingrid Werger

Sekreterare: Robert Hallberg

Kassör: Christer Arnrup

Ledamöter: Maria Hagstedt, Marianne Persson

Suppleanter:  Ingrid Borbély och Katinka Husberg

E-post till styrelsen: styrelsen(at)klotet.org

Protokoll finns att läsa HÄR