0431-198 01 klotet@klotet.org

En presentation av våra leverantörer.

Klicka på respektive logotyp för att nå företagets hemsida

GLOBO

Sedan 1973 är GLOBO aktiv i samarbetet med utvecklingsländerna. Under denna tid har vi infört många nya produkter i ”tredje världens handel”, som gör det möjligt för producenterna i ur- sprungsländerna att ha en stabil försäljning. För våra kunder innebär det rättvisa priser för kvalitetsarbetet.

 

V-Sell Ekologiska Produkters resa började utanför Kapstaden i Sydafrika. Året var 2004 och grundaren lämnade Sverige med en vision om att hitta spännande, ekologiska produkter att ta med sig tillbaka. Efter att ha fått upp ögonen för Khoisan Teas förstklassiga Rooibosteer bestämde hon sig för att börja importera och sälja dem på den svenska marknaden.

Hammershus Fairtrade, startade 2001 med säte på Bornholm, är en icke-kommersiell Fair Trade verksamhet som arbetar för en  hållbar utveckling och fattigdomsreduktion i Afrika.

FAIR MONKEY

Fair Monkey har sitt ursprung i Världs- butiken i Laholm där vi arbetade tillsammans. Tanken växte om fler fair trade textilier och möjligheten att vara en positiv kraft för fler producenter i utvecklingsländer.

Sackeus startade 1976, och redan då var syftet att etablera handel med små producenter i utvecklingsländer, för att stimulera utveckling och bekämpa fattigdom i drabbade områden. Idag har bolaget utvecklats till en heltäckande kvalitetsleverantör med fullt fokus på fair trade, kvalitet och god smak.

North & South Fair Trade importerar hantverk och livsmedel från småproducenter i syd. Producenterna man arbetar med är ofta för små och fattiga för att vara intressanta för vanliga företag. Genom denna verksamhet vill man visa att det här är ett utmärkt sätt att bedriva handel och utveckling på.

Afroart bildades som en stiftelse av olika kvinno- och kyrko- organisationer. Syftet var att stödja, utveckla och sprida kunskap om hantverk i Tredje världen. I början inriktade man sig på den afrikanska kontinenten, sedan tillkom länder i Latinamerika och Asien.

The House of Fair Trade är ett import- och grossistföretag som arbetar i partnerskap med producentorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika på ett sätt som är ekonomiskt och miljövänligt sunt för både tillverkare och konsumenter. Genom framgångsrik företagsamhet vill man visa att rättvis handel är gynnsamt för alla parter. Företagets vinst går inte till privata intressen utan till att utveckla verksamheten enligt internationella kriterier för rättvis handel.

HUSET VED HAVET består av ett team med danska och zimbabweanska medarbetare som sedan 2005 har handlat med fina kvalitetsprodukter av konsthantverkare och konstnärer från södra Afrika. Vi säljer till butiker i bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland och Holland.

La Maison Afrique FAIR TRADE samarbete med hantverkarna på Madagaskar.

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. 81,8 % av befolkningen lever i extrem fattigdom (under 1,9 USD /dag) enligt Världsbankens senaste uppgifter. Undernäring är utbredd, landet drabbas årligen av cykloner som ödelägger stora områden. Landet har samtidigt en rik kultur och en, relativt fattigdomen, mycket välutbildad befolkning.

Ett litet malmöbaserat företag, grundat 2008, som själv designar småbarnskläder. Bomullen är Fairtrade-märkt och 100% eco-certifierad (Global Organic Textile Standard – GOTS).