Kategori: <span>FairtradeNytt</span>

Fairtrade och Agenda 2030

2015 kom världens länder överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen sammanfattas i Agenda 2030 och är de mest ambitiösa målen för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling har antagit. Agenda 2030 slår fast att länderna tillsammans ska arbeta för att bland annat: avskaffa fattigdom minska ojämlikheter och orättvisor …