Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk kan bromsa massutrotning av arter.

Jordens arter dör ut i snabbare takt än någonsin tidigare, enligt ny rapport från FN. Utvecklingen drabbar även oss människor i vår egen närmiljö. Massutrotningen måste bromsas och aldrig förr har det varit så viktigt att ställa om till ett hållbart jordbruk.

Enligt FN:s nya rapport om den så kallade ”sjätte massutrotningen” av växt- och djurarter, har människans oförsiktighet lett till att närmare en miljon arter riskerar att dö ut inom kommande årtionden. Ett tydligt mänskligt avtryck har bekräftats på tre fjärdedelar av jordens landmiljöer, och två tredjedelar av havsmiljöer. Vilda ryggradsdjur har redan minskat med så mycket som 60 procent sedan 1970, enligt WWF. Samtidigt slår den nya FN-rapporten fast en tydlig koppling mellan människans överlevnad och naturens.