Fairtrade och Agenda 2030

Fairtrade och Agenda 2030

2015 kom världens länder överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen sammanfattas i Agenda 2030 och är de mest ambitiösa målen för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling har antagit.

Agenda 2030 slår fast att länderna tillsammans ska arbeta för att bland annat:

  • avskaffa fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen

För att vi ska uppnå målen behöver vi skapa en världshandel som gynnar alla människor – även odlare och anställda som arbetar i det allra första ledet av leverantörskedjan.

Fairtrade är den enda certifieringen som har ett uttalat mål att motverka fattigdom genom att stärka människors inflytande och handlingskraft. Odlarna och de anställda äger hälften av Fairtrade International och är med i alla grundläggande beslut som rör kriterier och certifiering. Det är en helt unik uppdelning som skapar en global plattform där odlare och konsumenter kan mötas på lika villkor. När odlarna får ökat inflytande och ökade ekonomiska resurser får de också större möjligheter att vidta klimatåtgärder och värna om sin närmiljö. Väljer de att ställa om till ekologisk odling får de dessutom ett extra prispåslag för råvaran.

Genom att välja Fairtrade-märkta varor bidrar du till att uppnå målen i Agenda 2030!

(Text hämtad från Fairtrade Sveriges hemsida)