Ängelholms kommun och Agenda 2030

Ängelholms kommun och Agenda 2030

Denna text om Hållbar utveckling är hämtad från kommunens hemsida

Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbar utveckling omfattar såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. De tre aspekterna är beroende av varandra. Hållbarhet uppnås när alla aspekterna samverkar. Hållbar utveckling förutsätter ett långsiktigt helhetsperspektiv. Hållbar utveckling är en förändringsprocess.

FN antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att fram till år 2030 arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Av kommunfullmäktiges mål framgår att kommunen ska arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Ängelholms kommun arbetar på många olika sätt för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Här presenteras några exempel.

  • Energi
  • Grönområden
  • Stadsodling
  • Samhällsplanering
  • Sociala frågor
  • Trafik

Mer finns att läsa på Ängelholms kommunens hemsida. (Öppnas i ny flik)

(Ovanstående text är hämtad från kommunens hemsida)