Kategori: <span>Okategoriserade</span>

Ängelholms kommun och Agenda 2030

Denna text om Hållbar utveckling är hämtad från kommunens hemsida Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling omfattar såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. De tre aspekterna är beroende av varandra. Hållbarhet uppnås när alla aspekterna …